• Współpraca

Chętnie nawiążemy współpracę w zakresie:
 • Sprzedaży komisowej "na start".
 • Wsparcia w zakresie marketingu.
 • Akwizycji klientów do naszego sklepu.

Jeśli chcesz z nami współpracować, napisz do nas na adres sklep@zdrowienastole.pl

Proponujemy następujące warunki oparte na efektach:

Sprzedaż komisowa "na start".

 1. Dystrybutor udostępnia nam produkt w celu sprzedaży w ramach komisu. Możliwe jest również wystawienie przez dystrybutora faktury sprzedaży z długim terminem płatności oraz równolegle gwarancją przyjęcia zwrotu towaru bez podania przyczyny.
 2. Produkt zostanie przez nas umieszczony na stronie zdrowienastole.pl oraz allegro.pl i ceneo.pl.
 3. Produkt będzie reklamowany i pozycjonowany w zakresie uzgodnionym z dystrybutorem. W szczególności promocja może obejmować przygotowanie postu na facebook, umieszczenie produktu na stronie głównej sklepu, przygotowanie artykułu na blogu, wysłanie newslettera, reklama w sieci google oraz allegro. Ze swojej strony deklarujemy realizację działań promocyjnych o równowartości minimum 100 zł. Większe nakłady na reklamę wymagają uzgodnienia z dystrybutorem.
 4. Ceny produktów zostaną ustalone z dystrybutorem, z uwzględnieniem kosztów nabycia oraz marży.
 5. Po sprzedaży produktu, dystrybutor otrzyma wynagrodzenie w wysokości ustalonej uprzednio.
 6. Produkt znajduje się w komisie w naszym magazynie w Serocku, ul. Pułtuska 38.
 7. Wszelkie reklamacje dotyczące produktów będą rozpatrywane przez nas, a w razie potrzeby, będziemy kontaktować się z dystrybutorem w celu rozwiązania problemu.
 8. Umowa o sprzedaży komisowej jest zawierana na czas nieokreślony, a każda ze stron może ją wypowiedzieć z miesięcznym wyprzedzeniem.
 9. W przypadku powodzenia akcji "na start" i "wejścia produktu w rynek", umowa sprzedaży komisowej przechodzi w standardową umowę kupna-sprzedaży.
 10. Niniejszy regulamin ma charakter informacyjny i obowiązuje w przypadku sprzedaży produktów w ramach komisu na stronie zdrowienastole.pl.

Wsparcie w zakresie marketingu

Chętnie nawiążemy współpracę z osobami prowadzącymi blogi tematyczne lub strony internetowe, w zakresie umieszczenia artykułu blogowego lub artykułu na stronie internetowej, przy czym:
 1. Artykuł powinien nawiązywać do zakresu działania naszego sklepu zdrowienastole.pl lub tematyki blogowej zawartej na stronie zdrowienastole.pl/blog.
 2. Artykuł musi zawierać co najmniej jeden link prowadzący do naszej storny internetowej z atrybutem dofollow lub bez żadnego atrybutu a także powinien być zakotwiczony na uzgodnionej frazie kluczowej. Linki powinny pozostać aktywne co najmniej przez 12 miesięcy.
 3. Artykuł powinien być napisany na temat z nami uzgodniony i powinien zawierać uzgodnione z nami 2-4 frazy kluczowe.
 4. Warunki współpracy, takie jak wynagrodzenie i sposób promocji, uzależnione są od kilku czynników, w szczególności potencjału strony, na której zostanie umieszczony artykuł.
 5. W przypadku, gdy artykuł zostanie opublikowany na Twojej stronie internetowej, możemy wykorzystać go do celów promocyjnych naszego sklepu zdrowienastole.pl .
 6. Artykuł, który zostanie umieszczony na Twojej stronie internetowej, musi być unikalny wg google i nie może być powielany na innych stronach internetowych reklamobiorcy.
 7. Artykuł powinien wskazywać co najmniej 1 wiarygodne źródło informacji. Wiarygodność źródła zostanie zweryfikowana na etapie uzgodnień.
 8. W przypadku naruszenia umowy przez którąkolwiek ze stron, druga strona ma prawo do wypowiedzenia umowy z natychmiastowym skutkiem oraz żadania zwrotu poniesionych kosztów.
 9. Niniejszy regulamin ma charakter informacyjny i obowiązuje w przypadku współpracy marketingowej między zdrowienastole.pl a Twoją stroną internetową. 

Akwizycja klientów do naszego sklepu.

 1. Umieszczając link do naszego sklepu zdrowienastole.pl na swojej stronie internetowej, blogu, w social mediach lub innym miejscu, możesz przyciągać nowych klientów do naszego sklepu.
 2. Link otrzymasz od nas.
 3. Przysługujące wynagrodzenie dla Ciebie, jako akwizytora, będzie zależne od wyboru, który dokonasz. Możesz wybrać prowizję za zrealizowaną sprzedaż lub wynagrodzenie za kliknięcia (CPC).
 4. W przypadku wyboru prowizji za zrealizowaną sprzedaż, wynagrodzenie zostanie wypłacone po zrealizowaniu sprzedaży, a jego wysokość będzie zależna od wartości sprzedanego towaru.
 5. W przypadku wyboru wynagrodzenia za kliknięcia (CPC), wynagrodzenie zostanie wypłacone za każde kliknięcie w link prowadzący do naszego sklepu zdrowienastole.pl.
 6. Warunki współpracy, takie jak wynagrodzenie i sposób promocji, uzależnione są od kilku czynników, w szczególności potencjału Twojej strony internetowej lub social mediów.
 7. Link do naszego sklepu zdrowienastole.pl musi być umieszczony w sposób zgodny z polskim prawem i dobrymi obyczajami.
 8. W przypadku naruszenia umowy przez którąkolwiek ze stron, druga strona ma prawo do wypowiedzenia umowy z natychmiastowym skutkiem.
 9. Niniejszy regulamin ma charakter informacyjny i obowiązuje w przypadku umieszczania linku do naszego sklepu zdrowienastole.pl na Twojej stronie internetowej, blogu, w social mediach lub innym miejscu w celu akwizycji klientów.